Big Data en bedrijfswaarde

Written by Denis Doeland on . Posted in Reputatie, Social Analytics, Social Media

Big Data

Internet is eigenlijk een ecosysteem. Een ecosysteem dat bestaat uit een gemeenschap die online verbonden is, gevormd door eindgebruikers, ontwikkelaars, leveranciers en distributeurs. Zij gebruiken elkaars sterke punten, vullen aan en versterken elkaar, om samen waarde te creëren voor andere eindgebruikers (bijvoorbeeld: klanten of fans).

Als bedrijf, organisatie of merk dien je deel uit te maken van het gehele internetecosysteem. Te meer wanneer je meer kans wil maken op omarming door de eindgebruiker oftewel de (toekomstige) fan of klant. Daarnaast dien je je als bedrijf, organisatie of merk te beseffen dat je bestaat door content (intellectueel eigendom) en dat je functionaliteit aanbiedt en data bent. De content wordt gedistribueerd via de diverse gebruikersinterfaces van het web, de sociale kanalen, de (mobiele) app’s en de open API’s oftewel interfaces waar ontwikkelaars zelf functionaliteiten op kunnen ontwikkelen.

We leven momenteel in een digitale feodale economie waarbij sociale platforms als Facebook, Google, Twitter e.d. onbeperkt (gratis) toegang geven tot onze gegevens en gedrag middels de Sociale Identiteit die daar wordt aangemaakt. De ‘Single Sign-On’ knop is de heilige graal die leidt tot connectie op basis van demografie en relevantie. Het is de knop die toegang geeft tot de data van het profiel zelf, de referenties maar ook de aankopen en acties van een fan of gerelateerde klant. Hier dient dan ook de strategie op te worden afgestemd.

Platte data vanuit de Social Media kanalen, zoals inmiddels aan het ontstaan is bij vele bedrijven, hebben niet direct een bedrijfswaarde. Pas na zinvolle correlaties, analytics en het opzetten van (additionele) verdienmodellen op de gevalideerde ‘fan’, ‘tweets’ en ‘like’ data kunnen (in)directe kasstromen gegenereerd worden. De waarde van het bedrijf, de organisatie of het merk zal gaan toenemen in de vorm van potentiële goodwill. De strategie dient te worden afgestemd op het vergaren van data uit alle mogelijke bronnen.

“Waardecreatie door Social Media betreft het in de basis kunnen aanleggen, verspreiden, onderhouden en optimaliseren van bestaande en nieuwe digitale relaties op diverse internet platforms waar (in)direct en op aantoonbare wijze additionele en toekomstige netto kasstromen gegenereerd worden.” (red. The Voice – Een aanvullend verdienmodel (Denis Doeland/Pim van Berkel)

De opkomst van Social Media geeft bedrijven, organisaties en merken een extra mogelijkheid om hun huidige, maar ook toekomstige fans en klanten te volgen en te bereiken. Er kan een directe relatie aangegaan worden, welke bij de traditionele off-line marketing niet heeft bestaan.

De stap die bedrijven, organisaties en merken dienen te nemen is de zogenaamde ‘Big Data’ te verzamelen en te analyseren om daarna een vervolgstrategie of compleet nieuwe (marketing)strategie op te zetten, met als doel toekomstige inkomsten te laten toenemen oftewel de bedrijfswaarde.

‘Big Data Opslag’ en ‘Big Data Analytics’ zijn 2 trends die momenteel spelen. Deze twee trends zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: niet de mate waarin, maar de manier waarop men data wil gebruiken maakt data al-dan-niet ‘Big’. De eisen die gesteld worden aan ‘Big Data Opslag’ volgen uit de analyses die men wil uitvoeren op de data.

Er is sprake van ‘Big Data Analytics’ als de data:

  • Snel beschikbaar is.
  • Afkomstig is uit meerdere bronnen.
  • Verrijkt wordt met andere (ongestructureerde) data.
Men dient nog een stap verder te gaan. Er is sprake van interne en externe data. Deze dien je aan elkaar te verbinden. Je kunt deze data real-time aanroepen om optimaal met fans en klanten te communiceren en aanbiedingen op maat te doen. ‘Big Data’ is dan opeens geen toekomstmuziek meer, maar realiteit.

Jibe’s Social Brand Builder heeft de mogelijk om alle data te verzamelen en te borgen waardoor de bedrijfswaarde verzekerd is.

Tags: , , , ,

Denis Doeland

Independent Professional (Consultant & Advisor), Passion for IP/Content/Tech/Internet/Social Media, Numerati, Maven, Disruptor, Blogger, @Rankingz and next?